Hasznos tippek a professzionális rakományrögzítéshez a haszonjárművekben

„Aki előírás szerint akar dolgozni, előírás szerint is kell gondolkodnia.“
Siegfried Wache

A rakományrögzítés nem elhanyagolható!

A törvények és az előírások sok embert sokszor negatív érzéssel töltenek el. De a rakományrögzítés nem csak jó volna! Ami gyakran terhelő kötelesség, gyorsan életmentő intézkedéssé válhat a közlekedésben, mert a nem megfelelően rögzített teher a kisteherautóban nagy veszélyt jelent az érintettekre és más közlekedésben résztvevőre. Ilyen okoknál fogva a rakományrögzítés az iparosoknak egy fontos téma, amelyre ismételten fel kell hívni a figyelmet. 

A törvényi előírások ellenére a kutatások azt mutatják, hogy a rakományrögzítés téma gyakran még mindig alá van becsülve. A GDV (Német Biztosítási Szövetség) adatai szerint, amiket a rendőrséggel együttműködve a rakományrögzítési ellenőrzések során az autópályákon végrehajtottak, az esetek 70 %-ában nem vagy nem elegendő volt a rögzítés.

De miért van ez így?

A törvény nem tudása nem mentesít a következmények alól, mert: Aki nem biztosít (rögzít), az felelős!

„A nehéz rakomány egyedül már a saját tömegéből fakadóan megfelelően biztosítva van.“

Ez a feltételezés teljesen hibás! A törvényalkotó megköveteli, hogy minden rakomány a haszonjárműben alapvetően úgy legyen rögzítve, hogy a közlekedési körülmények (vészfékezés, kikerülési manőver) ne okozzon balesetet, elcsúszást vagy leesést. 

Hogy milyen káros következményeket okozhatnak a kicsi, rögzítetlen tárgyak a járműben, szolgáljon ez a példa:

Egy 300 g-os mobiltelefon 50 km/h -s sebességnél 29 kg-os erővel repül a jármű belsejében. A mobil készülék tehát olyan erőket mozgat meg, amelyek megközelítően 100-szoros saját tömegnek felelnek meg. (Forrás: https://www.bussgeldkatalog.org/ladungssicherung/)

Miért jár még mindig számos kisteherautó az utakon – a nagy baleseti kockázat ellenére – nem megfelelően rögzített rakománnyal?

Ehhez több okot is felsorolhatunk: a nem tudás mellett a törvényi előírások és a rendeltetésszerű rakományrögzítésre vonatkozó fizikális rendelkezések mind időt, mind költségeket jelentenek, a beszerzéshez szükséges rakományrögzítési intézkedéseket alkalmazni kell, és ezek döntő tényezők.
A haszonjármű alapfelszereltségéhez nem tartozik az egységes rakományrögzítés, és az iparosra van bízva,  hogy erről gondoskodjon.
A haszonjármű gyártók ugyan kínálnak standard megoldásokat, ezek mindenesetre csak egy bizonyos mértékig elegendőek. 

Egy maximálisan megrakott raktér átfogó biztosítást igényel, és ez időbe és pénzbe kerül. Még valami: épp a rakományrögzítés nem szabadna a költségeken és a fáradságon spórolni!

Ki felelős a gépjárműben lévő rakomány rögzítéséért?

„Csak a sofőr a felelős.“

Igen és nem!
Aki a kisteherautójában terhet szállít, vállalja a felelősséget, hogy ez rendeltetésszerűen biztosítva (rögzítve) van.

De:
A törvényalkotó minden érintett személyre kiterjeszti a felelősséget, hogy a haszonjárműben megfelelő és rendeltetésszerű rakományrögzítés garantálva legyen.  Így a járművezető mellett a rakodó és a járműpark vezetője is felelős, hogy a szállítandó áru elcsúszás, felborulás, elgördülés és leesés ellen védve legyen.

Ebből adódóan alapvető kötelezettségei vannak a sofőrnek, a rakodónak és a járműpark vezetőjének, melyek egy checklistában összefoglalhatók:

 • minden rögzítőeszköz megfelelő állapotban kell legyen
 • a sofőr alkalmas és képzett kell legyen
 • a jármű áruszállításra alkalmas kell legyen:
  • A megengedett össztömeget nem lépheti túl 
  • a jármű gáz szállításnál megfelelően szellőztetve kell legyen (padló és tetőszellőző) 
  • seprűtiszta rakodófelület
  • rögzítési pontok a rakomány rögzítéséhez, és elegendő terhelhetőséggel kell rendelkezzen
 • a rakomány a csúszás és dőlés ellen biztosítva kell legyen 
 • a teher nem befolyásolhatja az utazási stabilitást (jármű és teher súlypontja, valamint a jármű össz tömege meghatározó)
 • a teher biztosítása vészfékezésnél vagy különleges terhelések esetén ellenőrzésre kell kerüljön

Hogy a szakszerűtlen és nem elégséges rakományrögzítés miatt ne legyünk szabálytalanok, a fizikális feltételeket ismerni kell, mert: a berakodás révén nem változik meg a kanyarokban a dőlési viselkedés, valamint a fékút nem növekszik jelentősen. 
Ezen kívül a megengedett össz tömeg, valamint a megengedett tengelyterhelés sem léphető túl.

Fizikális erők a jármű üzemelésekor

A grafika megmutatja, milyen erők hatnak az utazás alatt a rakományra, és ezt megfelelő rakományrögzítéssel ki kel egyenlíteni:

FG = a rakomány tömegerő (egy rakomány tömege m = 100 kg, ami megfelel  kb. FG = 100 daN erőnek)
Gyorsulás = 0,5 x FG hátrafelé
Fékezés = 0,8 x FG előre
Kanyarok = 0,5 x FG oldalirányban

A rögzítőerők kiszámítása (= FS: ez ellen az erő ellen kell rögzíteni a rakományt)

Tehetetlenségi erő [daN] = FG x C
μ Súrlódási erő [daN] = FG x μ
Rögzítőerő FS [daN] = Tehetetlenségi erő – Súrlódási erő

A rögzítési erő a jármű használatakor rakományrögzítő eszközökkel semlegesíthető.

Példa: egy 100 kg-os rakományt kell rögzítenünk. A táblázat alapján μ = 0,3. A rögzítőerőt előre ki kell, hogy számítsuk, ezt a jármű menetirányában, a rakományrögzítő eszközzel kell semlegesíteni:

Tehetetlenségi erő = FG x c = 100 daN x 0,8 = 80 daN
Súrlódási erő = FG x μ = 100 daN x 0,3 = 30 daN
FS = Tehetetlenségi erő – Súrlódási erő = 80 daN – 30 daN = 50 daN

Hogyan járunk el helyesen?

A professzionális rakományrögzítés így működik.

A megfelelő és helyes rakományrögzítésre a haszonjárműben két professzionális rakományrögzítési módot kell betartani:

Erőzáró rakományrögzítés:

Az erőzáró rakományrögzítést, amit „alárögzítésnek” is hívnak, rögzítőeszközökkel érik el, amelyek a rakományt a rakodófelületre préselik (pl. racsnis hevederrel = spaniferrel), így megnövelve a súrlódást. Iliyenkor legalább 2 hevederre van szükség, amelyekkel a rakományt rögzítjük felülről. 

Hogy nagyobb nyomóerőt érjünk el, a rögzítési szög α lehetőség szerint 90° kell legyen. Egyébként ennél a teherrögzítési módszernél a nyomóerő csak a súrlódási erőre hat a rakomány és a rakodási felület között. Ajánlatos inkább az alakzáró rakományrögzítésre visszanyúlni.

Alakzáró rakományrögzítés: az alakzárás jobb, mint az erőzárás!

Az alakzáró rakományrögzítésnél a rakomány tökéletes rögzítésre kerül, vagyis a jármű homlok-, hát-, vagy oldalfala érintkezik a teherrel.
Amennyiben ez nem lehetséges, a rakományt segédeszközzel vagy rögzítőeszközzel pótlólag le kell fixálni.
Segédeszköz lehet a feszítőrúd, záróoszlop vagy rakományrögzítő háló.
Rögzítőeszközök segítségével vagy a leírt alárögzítés vagy az alakzáró rögzítési módszer (közvetlen rögzítés) biztosíthat biztonságosan. A szállított rakományt közvetlenül a rögzítési eszköz tartja, nem csak a súrlódás. Ezért kell a közvetlen rögzítést az alárögzítéssel előhúzni.

Az alakzáró közvetlen rögzítés különösen egyszerű, gyors és megbízható lehet egy bevizsgált rakományrögzítő hálóval. Ilyenkor adódik a lehetőség, hogy a rakományt rögzítősínekkel az oldalfalnak vagy az elválasztófalnak a segítségével alakzáróan rögzítsük. 

Egy nagyon hatékony alakzáró rögzítési módszer a fejrögzítés, ami gyakran nagyon nehéz teher esetén kerül alkalmazásra. Ebben az esetben alapvetően több rakományrögzítési eszköz használata ajánlatos. Ezeknek a használatát, valamint egy erre alkalmas rögzítési módszert mindig az áru fajtája határozza meg.

A professzionális rakományrögzítés előnyei

Tekintsünk el a törvényi előírásoktól, a professzionális rakományrögzítés az iparos számára komoly előnyöket biztosít: 

költséget takarít meg

Egy megfelelően rögzített rakomány nem csak védelem az utasok számára, hanem a szállított árut is védjük. Az anyagköltségek, amelyek sérült rakományt eredményeznek a rossz rögzítés miatt, így minimálisra csökkennek.  

időt takarít meg

Egy professzionális rakományrögzítés nem csak a sofőrnek ad biztonságos érzést, hanem kb. 20 % időt spórol meg a rakodónak, aki előtte sok időt töltött a bonyolult rögzítéssel. Ez naponta akár 1,5 órát is kitehet.

És nem csak ennyi: csökken a balesetek mennyisége is! 

Így minimalizálhatjuk a biztosítási összegeket és a balesetekből adódó kieséseket. Egy professzionális rakományrögzítés csökkenti a munkaórát, az üzemi baleseteket, a költségeket, és ezzel egyidejűleg egy gazdaságosabb cégműködést tesz lehetővé. 
A flotta managerek és az üzemvezetők a felelősek, hogy a dolgozókat felelősségteljes kezeléssel gondolkodásra késztessék, hogy az utakon  közlekedésüket biztonságosabbá tegyék. 
A rakományrögzítésről szóló kiadványukban a legfontosabb információkat foglaltuk össze. Amennyiben már regisztrált a mysortimo.de oldalunkon, a prosi költségmentesen letölthető.

Kapcsolatfelvétel