Hasznos tippek és ötletek a haszongépjárműben történő szállításhozFontos róla beszélnünk

Sokan csak legyintenek ha jogszabályokról és rendeletekről van szó. Pedig a rakományrögzítés esetében nem csak üres bürokráciáról van szó. A sokszor időigényes, „kötelező” feladat életmentő lehet, hiszen a tehergépjárművek egyáltalán nem, vagy nem megfelelően rögzített rakománya egy közúti baleset során komoly veszélyt jelenthet az utasokra, de a többi jármű számára is

Éppen emiatt, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a rakományrögzítésről nagyon fontos beszélni! A jogszabályi rendelkezések, túlbiztosítások mutatják, hogy ez mindig és mindenhol alábecsült probléma. Az autópályán történő ellenőrzések során még a híresen szabálykövető Németországban is az derült ki, hogy az esetek 70%-ában nincs megfelelően rögzítve a rakomány. Magyarországon ez az arány sajnos ennél jóval rosszabb.

Rakományrögzítés raklapon hálóvalA rakományrögzítés alapszabályai

Rakományrögzítés raklapon hevederrel

Magyarországon a rakomány rögzítését a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 82/A. § szabályozza. Pontosan megszabja, hogy a jármű rögzítőeszközeinek milyen feltételeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy megakadályozzák a csomagok felborulását, megcsúszását vagy leesését normál vezetés közben (beleértve a vészfékezést és a kitérő manővereket is).

A következő példa jól szemlélteti, hogy milyen súlyos károkat okozhat a legkisebb elszabaduló tárgy is: 50 km/h ütközési sebességnél a 300 grammos mobiltelefon egy több, mint 29 kg tömegű tárgy erejével repül át a jármű belsején.  (Forrás: https://www.bussgeldkatalog.org/ladungssicherung/)

Mi a helyzet a válaszfalakkal?

A haszongépjármű válaszfala önmagában nem alkalmas a mozgó rakomány megállítására!

A DIN ISO 27965 szerinti válaszfalak alakzáró elemként szolgálhatnak, így igen hasznos alapot nyújtanak, ugyanakkor önmagukban nem biztosítanak kellő védelmet az egyébként rögzítetlen rakományokkal szemben. A nem megfelelően rögzített csomagok vészfékezés vagy ütközés esetén veszélyes lövedékké válhatnak, melyeket a válaszfal nem képes megfogni. Emiatt az aktív teherrögzítés nélkülözhetetlen a közúti szállításban!

Miért nem törődnek sokan a balesetek ellenére sem a rakományrögzítéssel?

Sokan nincsenek tisztában sem a jogszabályokkal, sem pedig a fizika törvényeivel. Emellett a rakományrögzítés anyagi és időbeli ráfordítást is igényel, ezért sokan hajlamosak inkább nem is foglalkozni vele.

Ki felelős a csomagok megfelelő rögzítéséért?

„Egyedül a sofőr viseli a felelősséget” – gondolják sokan.

Valóban igaz, hogy aki rakományt szállít járművében, az felelős annak megfelelő rögzítéséért. Gyakorlatban azonban minden érintett felelősségre vonható, ha elmarad a szállítmány előírásszerű rögzítése. Az üzembentartó kötelessége a biztonságos rögzítés feltételeinek megteremtése, ugyanakkor a sofőr mellett a rakodásban résztvevő összes munkatárs, sőt a flottamenedzser is felelős azért, hogy a szállított áruk elcsúszását, felborulását, leesését vagy elgurulását a csomagok rögzítésével megakadályozza.

Bepakolás targoncával

Az alapvető teendőket a következő ellenőrző-listában foglalhatjuk össze:

 • Minden rögzítő berendezés hibátlanul működik
 • A sofőr alkalmas a feladatra, meg van a megfelelő képzettsége
 • A jármű szállításra alkalmas, azaz:
  • A megengedett össztömeget nem lépi túl
  • A raktér tiszta
  • A rögzítési lehetőségek alkalmasak a teher rögzítésére, biztosítják a megfelelő szilárdságot
  • Gázok szállítása esetén rendelkezik a megfelelő szellőző-berendezésekkel
 • A rakomány elmozdulás (csúszás, felborulás) ellen biztosított
 • A rakomány nem befolyásolja hátrányosan a jármű stabilitását, kezelhetőségét, azaz a jármű és a rakomány súlypontja optimális
 • A rakomány biztonságos rögzítése vészfékezés esetén különösen fontos, ezt ellenőrizni kell.
Hordó rögzítése hálóval, palack rögzítése hevederrel

A megfelelő rakományrögzítéshez szükség van a fizika törvényeinek alapvető ismeretére, hiszen a raktérben elhelyezett teher nagyban befolyásolja a jármű viselkedését például kanyarodás esetén, illetve hatására a féktávolság is megnő. Ismerni kell továbbá a jármű megengedett össztömegét, illetve tengelyterhelését is.


A jármű mozgása során fellépő alapvető fizikai hatások

Járműre ható erők és irányaik

Ez az ábra bemutatja a szállítmányra ható erőket, illetve azt, hogy a megfelelő rakományrögzítéssel hogyan szükséges ezeket ellensúlyozni:

FG = a rakomány tömegerő (egy m = 100 kg tömegű rakomány, kb. FG = 100 daN erőnek felel meg)
Gyorsulás = 0,5 x FG erő hat a rakományra hátrafelé
Fékezés = 0,8 x FG erő hat a rakományra előrefelé
Kanyarok = 0,5 x FG erő hat a rakományra oldalirányban

Magyarországon a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet adja meg, hogy a rakományrögzítésnek milyen gyorsításból/lassításból eredő erőknek kell ellenállnia. Némely európai országban ez fékezés esetén nem c=0,8, hanem c=1, azaz a rakomány súlyának megfelelő erő)

A rögzítőerő (FS ) kiszámítása

Tehetetlenségi erő [daN] = FG x C = tömegerő x gyorsulás
μ Súrlódási erő [daN] = FG x μ = tömegerő x súrlódási együttható
Rögzítőerő FS [daN] = Tehetetlenségi erő – Súrlódási erő

A rögzítő erőt (FS ) mozgás közben a rakományrögzítő berendezések nyelik el és semlegesíti

Az SR5 állványrendszer töréstesztjéből egy pillanat

Példa:
Egy 100 kg tömegű tárgyat szeretnénk rögzíteni. A súrlódási erő μ = 0.3.
Tehetetlenségi erő: FG x C = 100 daNx0,8 = 80 daN
Súrlódási erő: FG x μ = 100 daN x 0,3 = 30 daN
Szükséges rögzítő erő erő: FS= Tehetetlenségi erő – Súrlódási erő= 80daN – 30daN= 50daN

Forrás: https://www.tis-gdv.de/tis_e/ls/ls_im_strassenverkehr_die_fakten/einleitung.html/


Professzionális rakományrögzítés – hogyan?

Teherszállító járművek esetén a rögzítésnek alapvetően két megfelelő és egyben elégséges módja van.

Ábra az erőzáró rakományrögzítésről

Az erőzáró rakományrögzítést, melyet már néven alárögzítésnek is hívnak, olyan rögzítőeszközökkel (például racsnis hevederrel) érik el, melyek a rakományt a rakodófelületre szorítják. A rögzítéshez legalább két hevederre van szükség.

A lehető legnagyobb nyomóerő eléréséhez a rögzítési szögnek a lehető legközelebb kell lennie a 90°-hoz. Ennél a rögzítési megoldásnál a nyomóerő a rakomány és a rakodófelület közötti súrlódóerőt növeli meg, így biztosítva a csomagokat az elmozdulás ellen.

Az alakzáró rögzítés esetén a szállított áru tökéletes rögzítésre kerül, vagyis a jármű homlok-, hát-, vagy oldalfalával a lehető legszorosabban érintkezik. Amennyiben ez nem valósítható meg teljesen, úgy a rakományt plusz rögzítőeszközökkel, például feszítőrúddal, záróószloppal vagy rakományrögzítő hálóval kell rögzíteni.

Az alakzáró rögzítés esetén a szállított rakományt nem csak a súrlódás, hanem ezek a közvetlen rögzítőelemek is a helyén tartják. Emiatt sokkal hatékonyabb és biztonságosabb az erőzáró rögzítési módnál

Alakzáró rakományrögzítés rudakkal
Fejzáró rakományrögzítés - ábra és példa

Az alakzáró rögzítés különösen gyors és egyszerű módja a rakományrögzítésnek. Egyik fajtája a rakományhálóval történő rögzítés, de lehetőség van az oldalfalakra vagy elválasztófalakra szerelt rögzítősínek segítségével történő alakzáró rögzítésre is.
A rögzítés módját minden esetben az áru mérete és formája határozza meg. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a két rakományrögzítési mód kombinációjára van szükség.  Különösen nagy tömegű szállítmány esetén például igen hatékony módszer az úgynevezett fejrögzítés.


A professzionális rakományrögzítés előnyei

A jogszabályok betartása mellett a professzionális rakományrögzítés több, jelentős előnyt is kínál a mindennapos munkavégzés során.

1. Költségeket takarít meg.
A megfelelően rögzített rakomány nem csak az utasoknak, de a járműben szállított árunak is védelmet nyújt. Ezzel csökken minden olyan kiadás, amely a rossz rögzítés miatt sérült, vagy tönkrement rakomány pótlására fordítanánk.

Raktér belseje SR5 állvánnyal és rakományrögzítő rudakkal

2. Időt takarít meg
Egy professzionális rakományrögzítő rendszer a biztonságérzetet nyújt a vezetőnek, ugyanakkor a rakodással töltött időt is körülbelül 20%-kal csökkenti azzal, hogy lehetővé teszi a szállított csomagok gyors és egyszerű rögzítését. Ez akár 90 perc megtakarítást is jelenthet naponta.

Jármű belseje vízszintese lehelyezett rakományrögzítő rudakkal
Jármű belseje kihúzható multislide blokka, azon hevederrel rögzített rakomány

3. Csökken a balesetek száma is! Ezáltal csökkenthetjük a biztosítási díjakat és természetesen a balesetekből adódó hiányzásokat is.

A professzionális rakományrögzítés összességében hatékonyabb és gazdaságosabb munkavégzést tesz lehetővé, miközben csökkenti a munkahelyi balesetek számát, így járulva hozzá a jövedelmezőbb cégműködéshez. A flottamenedzserek és tulajdonosok felelőssége és érdeke, hogy munkatársaikat felelős magatartásra bíztassák és a teherszállítást biztonságosabbá tegyék.

Ha szeretne járművébe megbízható, professzionális rakománybiztosítást, akkor ismerje meg a Sortimo integrált ProSafe rakományrögzítő rendszerét és tartozékait! Olvasson termékeinkről bővebben ITT.